Opłaty sądowe - księgi wieczyste

Opłaty sądowe w sprawach ksiąg wieczystych

Podczas składania w sądzie wniosku o wpis do ksiąg wieczystych, bądź o inną czynność związaną z kw, należy uiścić opłatę zgodną z przedstawionym poniżej zestawieniem. Opłata sądowa jest stała - jej wysokość nie zależy od wartości przedmiotu sporu czy zaskarżenia. Opłaty stałe pobiera się w sprawach dotyczących praw niemajątkowych oraz w wymienionych w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sprawach dotyczących praw majątkowych.
Wysokość stałej opłaty sądowej zawiera się w przedziale 30-5.000 złotych.

Wysokość opłat sądowych za wpis w księdze wieczystej:

 •  200 złotych co do zasady od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego,
 •  Część opłaty stałej proporcjonalna do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie,
 •  150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności,
 •  150 złotych od wniosku o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami ,
 •  150 złotych od wniosku o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha,
 •  150 złotych od wniosku o wpis praw osobistych i roszczeń,
 •  150 złotych od wniosku o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych,
 •  60 złotych od wniosku o założenie księgi wieczyste,
 •  60 złotych od wniosku o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie   od liczby łączonych nieruchomości,  
 •  60 złotych od wniosku o odłączenie nieruchomości lub jej części,  
 •  60 złotych od wniosku o sprostowanie działu I-O księgi wieczystej,  
 •  60 złotych od wniosku o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,   
 •  60 złotych od wniosku o dokonanie innych wpisów poza wyżej wymienionymi,   
 •  opłata stała, przewidziana dla wniosku o wpis do księgi wieczystej - od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów,
 •  połowa opłaty należnej od wniosku o wpis do księgi wieczystej  - od wniosku o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej

Za złożenie wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobierana jest jednorazowa stała opłata, nawet jeśli ów wniosek dotyczył wprowadzenia zmian w więcej niż jednej księdze wieczystej.

Strony nie zostają obciążone kosztami wynikającymi z druku księgi wieczystej i teczki akt tej księgi.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r., Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem